08 september 2022

Geweld tegen meisjes en vrouwen komt wereldwijd nog veel te vaak voor. Zuid-Sudan is geen uitzondering; het kampt met grote genderongelijkheid en een veelzijdige, gewelddadige crisis. Vrouwen zijn niet vertegenwoordigd in de besluitvorming op lokaal en nationaal niveau. Het Leaders of Peace-programma van Plan International en vier partnerorganisaties werkt aan een inclusieve samenleving waarin meisjes en vrouwen zich veilig voelen en een belangrijke rol spelen in de totstandkoming van duurzame vrede.

Lees hier het volledige verhaal 

Delen