08 september 2022

In 2018 spraken wereldleiders af om vóór 2030 alle vormen van discriminatie en geweld tegen vrouwen en meisjes wereldwijd uit te bannen. Vrouwen moeten tegen die tijd vrij, veilig en op gelijke voet met mannen kunnen meedraaien in de economie, politiek en maatschappij. Dat is een ambitieus doel en er is nog een lange weg te gaan. De Thomson Reuters Foundation deed onderzoek naar de veiligheid van vrouwen wereldwijd en maakte een top 10 gevaarlijkste landen voor vrouwen. En daar zit ook een heel verrassend land tussen!

Lees hier het volledige verhaal 

Delen