Oorzaken

Ongelijkheid tussen jongens en meisjes en machtsverschillen zijn de belangrijkste oorzaken van seksueel geweld. In sommige landen wordt geweld tegen vrouwen en meisjes goedgepraat als gevolg van maatschappelijke en culturele overtuigingen. Denk aan stereotype ideeën over mannen en vrouwen die nog altijd heersen. Zo wordt bijvoorbeeld gedacht dat een man binnen het huwelijk recht heeft op geslachtsgemeenschap, of dat vrouwen en meisjes verantwoordelijk zijn voor (het afhouden van) de seksuele driften van mannen. Ook zijn er landen waar verkrachting gezien wordt als een teken van mannelijkheid.

Gevolgen

De gevolgen van seksueel geweld en/of seksuele intimidatie zijn vooral voor meisjes en vrouwen enorm. Niet alleen omdat zij de overgrote meerderheid van de slachtoffers vormen, maar ook omdat het grote risico’s voor hun gezondheid meebrengt in de vorm van bijvoorbeeld ongewenste zwangerschap, onveilige abortus en een hoger risico op seksueel overdraagbare infecties, waaronder hiv.

Ook heeft seksueel geweld ernstige gevolgen voor de geestelijke gezondheid van vrouwen. Vaak heeft seksueel misbruik een grote invloed op hun zelfbeeld en hun relaties met zowel de directe kring als met de samenleving als geheel. Slachtoffers worden vaak gestigmatiseerd en geïsoleerd. Seksueel geweld heeft dus een enorme impact op het leven en welzijn van meisjes en vrouwen.

Hoewel veel landen wetten hebben aangenomen om seksueel geweld tegen te gaan, blijkt de handhaving van deze wetten in de praktijk lastig, seksueel geweld blijft daardoor vaak onbestraft. Daarbij wordt er in veel landen nog steeds niet genoeg gedaan om geweld te voorkomen en hebben vrouwen en meisjes vaak minder toegang tot veiligheid en rechtspraak.

Wereldwijd proberen meisjes en vrouwen op allerlei manieren om seksuele intimidatie en andere vormen van geweld in de publieke ruimte te voorkomen en te vermijden.

Ze lopen een langere, maar beter verlichte en drukkere route naar huis, kiezen hun zitplaats in het openbaar vervoer bewust uit, verbergen zich in een grote trui of achter een zonnebril, dragen sneakers in plaats van hakken om snel weg te kunnen rennen en bellen onderweg met een vriendin. Preventieve maatregelen om te zorgen dat ze onderweg niet lastig gevallen worden, maar ook om niet de schuld te krijgen als het wel gebeurt. ‘Voor het geval dat’.

Dit is een ernstige schending van het recht op waardigheid, bescherming en bewegingsvrijheid van meisjes en vrouwen, opgelegd door achterhaalde stereotypen. Dit is onaanvaardbaar, onrechtvaardig en heeft grote gevolgen voor hun kansen en toekomst.

 

Delen