Onze aanpak

Wat doet Plan International tegen seksueel geweld?

Bij alle projecten en programma’s van Plan International staat de bescherming van meisjes en vrouwen voorop. We zetten ons op verschillende manieren in om meisjes te beschermen tegen (seksueel) geweld:

  • Wij bieden fysieke en psychosociale zorg aan vrouwen die slachtoffer zijn geworden van (seksueel) geweld;
  • We verlenen juridische en financiële steun en werken aan het versterken van het rechtssysteem. In geval van geweld proberen we ervoor te zorgen dat daders worden aangegeven bij de autoriteiten;
  • We geven voorlichting aan meisjes over hun rechten en wat zij kunnen doen als zich een gewelddadige situatie voordoet.
  • We betrekken ook jongens bij het gesprek over seksueel geweld om hen te leren respectvol met meisjes om te gaan.
  • We geven voorlichting aan ouders en leren hen dat hun dochters niet schuldig zijn bij seksueel geweld en intimidatie. Wij informeren ouders over de rechten van hun dochters en hoe ze hen kunnen ondersteunen;
  • We geven lessen in zelfverdediging, zodat meisjes zichzelf als het erop aankomt kunnen beschermen tegen seksueel geweld;
  • We organiseren wandelingen waarin meisjes gevaarlijke plekken in de wijk identificeren en manieren verzinnen om deze plaatsen veiliger te maken;
  • In vluchtelingenkampen werken we samen met de bewoners om het een veiligere plek te maken voor meisjes en vrouwen. We geven voorlichting over hun rechten en leggen uit wat ze kunnen doen als er zich een gewelddadige situatie voordoet. Ook creëren we kindvriendelijke plekken waar kinderen veilig kunnen spelen;
  • Op nationaal en internationaal niveau doen we aan lobby en belangenbehartiging om vrouwen en jongeren bij het vredesproces en besluitvorming te betrekken.

Het zijn niet zomaar ommetjes die de meisjes uit het Safer Cities project in de Khairallah (Egypte) regelmatig maken. Tijdens de wandelingen identificeren ze gevaarlijke plekken in de sloppenwijk en verzinnen manieren om deze plaatsen veiliger te maken. En dat heeft al heel wat opgeleverd. “Het lokale bestuur heeft ervoor gezorgd dat er nu een politieagent voor de schoolhekken staat om ons te beschermen tegen intimidatie”, vertelt Yara, een van de meiden die deelneemt aan het project. “zo komen we buiten en kunnen we bewegen, iets wat we niet in ons eentje zouden kunnen doen. De wandelingen maken ons zelfverzekerder”. Lees hier de vijf manieren waarop deze meiden strijden tegen seksueel geweld in Egypte.

We werken samen met collega’s die uit het land komen en de nuances van de gemeenschap aanvoelen. Met dit partnerschap kunnen we de context beter begrijpen en de kernoorzaken aanpakken. Zij brengen belangrijke spelers bij elkaar om te overleggen hoe de nationale lobby voor gendergelijkheid aangepakt kan worden.

Delen