Wat doet Plan International


Plan International werkt aan een wereld waarin meisjes en jongens zich volledig kunnen ontwikkelen en dezelfde rechten en kansen hebben. Dat is hard nodig, want wereldwijd worden meisjes achtergesteld en gediscrimineerd. Daarom werken we aan een wereld waarin meisjes kunnen leren, zich kunnen ontwikkelen, voor zichzelf op kunnen komen en hun eigen beslissingen kunnen nemen. Dat doen we in meer dan 80 landen wereldwijd.

Het project: Safer Cities for Girls


Meisjes en jonge vrouwen in steden wereldwijd lopen dagelijks risico op seksuele intimidatie en/of seksueel geweld in de openbare ruimte. Ze voelen zich onveilig, ontwijken parken of donkere straten en kiezen bewust hun zitplaats in het openbaar vervoer uit. Met het Safer Cities for Girls-programma zetten we ons in steden over de hele wereld in om de veiligheid van jonge vrouwen te waarborgen. Samen met gemeenschappen, vrouwengroepen en jongeren werken we aan een inclusieve en veiligere omgeving om (seksueel) geweld en straatintimidatie tegen meisjes en jonge vrouwen in de openbare ruimte te voorkomen.

Dit is wat we doen met het Safer Cities for Girls-programma om meisjes te beschermen tegen seksueel geweld: 

• Identificeren van gevaarlijke plekken in wijken en deze veiliger maken;
• Trainingen geven aan ouders en docenten over gedragsverandering, preventiemaatregelen en hoe om te gaan met meldingen;
• Betrekken van jongens om hen te leren over gelijke rechten en hoe ze respectvol met meisjes omgaan;
• Bieden van psychosociale en gezondheidszorg;
• Verlenen van juridische en financiële steun aan meisjes en jonge vrouwen;
• Lobbyen voor een beter rechtssysteem;
• Geven van voorlichting aan meisjes over hun rechten en wat zij kunnen doen in een gewelddadige situatie;
• Geven van lessen in zelfverdediging.

Delen